Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1. ‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES:

2. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD: ZEMATEKS DANIŞMANLIK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: ATATÜRK MAH. MAHALLESİ ABDULKADİR AKSU BLV. ENSAR APARTMANI ALTI36 / B ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

TELEFON: 0342 3215276

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. ALICI’nın, işbu Sözleşme’yi onaylaması ile, SATICI tarafından ALICI’nın bilgisine sunulan Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup, anladığı kabul edilecektir.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: ZEMATEKS DANIŞMANLIK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: ATATÜRK MAH. MAHALLESİ ABDULKADİR AKSU BLV. ENSAR APARTMANI ALTI36 / B ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP

Telefon: 0 342 3215276
Eposta: [email protected]

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi :
Teslimat Adresi :
Telefon : 
Faks : 
Eposta/kullanıcı adı : 

Tc No:

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan : 

Adres : 
Telefon : 
Faks
Eposta/kullanıcı adı : 

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

7.1.ÜRÜN’ün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde mevcuttur. ÜRÜN’e ait münhasır özellikler de SATICI’nın internet sitesi içerisinde belirtilmiş olup, Sözleşme konusu Ürünün herhangi bir kampanyaya tabi olması durumunda bu kampanyanın koşulları ancak kampanya bitimi tarihine kadar geçerli olacaktır. SATICI kampanya dönemini ilan ettiği tarihten önce sonlandırabilir. SATICI’nın kampanya dönemleri ve koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

7.2.Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli bir sürenin sonuna gelinmesi ile ilan edilen fiyatın artık geçerli olmayacağı belirtilen ÜRÜN, sürenin dolmasıyla SATICI tarafından yeniden belirlenecek fiyatlar üzerinden satışa sunulacaktır.

7.3.Sözleşme konusu ÜRÜN‘e mahsus satış fiyatı, tüm vergiler ve yan giderler dahil olmak üzeretoplam fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Tarih :
Ürün Bilgileri: 
 

Ödeme Şekli ve Planı : 

Teslimat Adresi : 

Teslim Edilecek kişi : 

Fatura Adresi : 

Sipariş Tarihi : 

Teslimat tarihi :

Teslim şekli :

7.4.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde Sözleşme konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; işbu Sözleşme ile bağlanma iradesini ortaya koyarak, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nce ALICI’ya sağlanması gereken Ön Bilgilendirmenin hem işbu Sözleşme hem de SATICI’ya ait internet sitesi dahilinde kendisine yapıldığını elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından; Sözleşme konusu ÜRÜN’ün temel nitelikleri, ÜRÜN’ün vergiler ve kargo giderleri dahil toplam fiyatı, ALICI’nın SATICI ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren açık adresi, SATICI’nın adı veya unvanı ve MERSİS numarası, ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri, cayma hakkının kullanılabileceği durumlarda bu hakkın kullanım şartları, süresi ve usulü, ALICI’nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğine dair bilgi ve sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusunun bedeli ve varsa kargo ücreti, vergisi, ödeme koşulları hususunda doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2.Sözleşme konusu her bir ÜRÜN, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ÜRÜN’ün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3.SATICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4.SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5.SATICI, sipariş konusu ÜRÜN'ün tesliminin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6.ALICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün satımı ve teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ÜRÜN bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu ÜRÜN’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7.ALICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün kendisi veya belirtilen adreste ÜRÜN’ü teslim almaya yetkili başka bir kişi tarafından teslim alınmasından sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sebebiyle Sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8.SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler  nedeni ile Sözleşme konusu ÜRÜN’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya ivedilikle bildirecektir. Aynı şekilde mücbir sebep nedeni ile ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ÜRÜN’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ÜRÜN tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenecektir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ÜRÜN tutarı, siparişin ALICI tarafından mücbir sebep dolayısı ile iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ila 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. ALICI, Sözleşme konusu ÜRÜN’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ÜRÜN’ü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ÜRÜN’ün teslimat anında hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ÜRÜN'ün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. 

9.10. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.11. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler münhasıran ALICI’ya ait olacaktır. 

9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamayacaktır. Ayrıca, üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunayacaktır.

9.13. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla yerleştirilmiş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.14. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. ALICI’nın söz konusu hükümleri ihlali nedeniyle SATICI’nın uğrayacağı her türlü zarardan ALICI münhasıran sorumlu olacak ve SATICI’nın zararını ilk yazılı talebi ile nakden tazmin edecektir.

9.15. SATICI, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalar dolayısı ile sorumlu tutulamayacaktır.

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI malın kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN’ü reddederek Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen 14  günlük süre içinde SATICI’nın işbu Sözleşme’nin "4. SATICI BİLGİLERİ” başlıklı bölümünde belirtilen adres veya iletişim kanallarından uygun olanı aracılığıyla iadeli taahhütlü posta, faks veya elektronik posta ile SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme’de düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

i. 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ÜRÜN’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

ii. İade formu,

iii. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

iv. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade eder. v. Cayma hakkının kullanılmasından sonra ALICI elinde bulunan ÜRÜN’ü 10 gün içerisinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

vi. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa, ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararını tazminle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

vii. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan , fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi ÜRÜN’lerile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda ve temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zararı ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. ALICININ BAŞVURABİLECEĞİ HUKUKİ YOLLAR VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar öncelikle TARAFLAR arasında dostane çözüm yöntemleri ile hallolunmaya çalışılacaktır. Uyuşma sağlanamaması halinde ALICI tüm şikâyet, itiraz yahut davalarını ikametgahında bulunan Tüketici Hakem Heyeti yahut Tüketici Mahkemelerinde ikame edebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ”i doğrultusunda, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak  başvurularda;

a)      Değeri 4.570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b)      Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c)      Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

d)     Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 Türk Lirası ile 6.860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.

Heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler.

2018 yılı için değeri 6.860 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemesine başvurulması zorunludur.

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşmenin bir nüshası SATICI tarafından ALICI’ya SATICI’nın uygun gördüğü usulle iletilecektir. Sözleşmenin ifasına ilişkin işlemler kapsamında SATICI edindiği bilgi ve belgeleri 3 yıl süre ile muhafaza edecektir.

SATICI: ZEMATEKS DANIŞMANLIK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI: 

TARİH: 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR